Kontakt

ZUM Mikołaj Żak
Mieronice 100
28-366 Małogoszcz
Tel.:
607 321 226
E-mail: zak28@vp.pl